Om os

Vores værdier

Hos Henrik Skov VVS går vi op i vores værdier, og det betyder, at vi gør os umage for at efterleve dem hver eneste dag. Det har vi gjort i mere end 20 år, og derfor kan du altid regne med, at vi kommer på det aftalte tidspunkt og afslutter opgaven inden for de ønsker og kriterier, du som kunde har anvist. Både vores administrative medarbejdere på kontoret og vores folk i marken har et stort servicegen, så du kan føle dig tryg, lyttet til og adspurgt, så dit projekt bliver lige, som du ønsker det.

Vi er ikke de billigste, men vi er de bedste. Alle vores medarbejdere besidder et højt fagligt niveau. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere arbejder under ordentlige vilkår, og det sikrer vi os blandt andet ved at være medlem arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen TEKNIQ. For os er det både en selvfølge og en kvalitetssikring af vores arbejde, og for dig er det en garanti for ordentligt arbejde.

Garanti for rent drikkevand

Herhjemme har vi heldigvis adgang til rent og frisk grundvand. Alligevel sker det en gang imellem, at det ikke er det, der kommer ud af vandhanen. Gamle og defekte termostater, ventiler, tanke, tilslutninger og andre installationer kan desværre være direkte årsag til forurenet drikkevand.

Som en del af Dansk Drikkevands Kontrol sikrer vi, at du ikke risikerer at blive syg af at bruge vandet i din bygning. Der er naturligvis lovkrav inden for dette område, men med en vandinstallationsattest fra os, skal du hverken bekymre dig om legalitet eller Legionella.

Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne, således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres, så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

I brusebade, hvor der er installeret centrale blandetermostater, skal det igennem årlig kontrol sikres, at blandetermostaternes indbyggede kontraventiler funger, ligesom bruserhoveder skal afkalkes. Derudover skal det sikres, at der fortsat er bevægelse i vandinstallationerne i perioder, hvor bygningerne lukkes på grund af ferier. Hvis ikke dette sikres, er der stor risiko for udvikling af Legionella-bakterier.

Sidst, men ikke mindst, er der krav til at brandskabe og slangevindere skal sikres mod tilbagestrømning af vand til bygningernes vandinstallationer. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med lovpligtige årlige afprøvninger, at kontraventiler, som er monteret på afgreningen til brandskabe og slangevindere, er godkendt til at kunne holde til et meget højt vandtryk.

Plejecentre og beskyttede boliger

Vandinstallationer er ofte dimensioneret til at beboere kan få et dagligt bad, men fakta er desværre at grundet mangel på ressourcer, så bliver det i bedste fald til et ugentligt bad. Det betyder, at der er for meget vand i installationer, og at varmtvandsbeholdere ikke bliver skyllet igennem, hvorfor der vil derfor væres stor risiko for bakterieudvikling i installationerne.

Beboere på plejecentre og i beskyttede boliger er i sagens natur særligt sårbare overfor bakterier. Derfor er det vigtigt, at der sikres gode varmtvandstemperaturer og bevægelse af vandet helt frem til de sidste vandhaner i bygningerne. 

Hoteller, storkøkkener og cateringvirksomheder

Drikkevand er et fødevareprodukt og skal behandles på samme måde som, når man fremstiller mad, skyller grøntsager eller gør rent i køkkenerne. Dampovne, opvaskemaskiner, blødgøringsanlæg, kaffemaskiner og lignende, som er tilsluttet vandinstallationerne, skal i henhold til Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen sikres mod tilbagestrømning til vandinstallationerne.

Restauranter og cafeer

Også for restauranter og caféer gælder de samme regler som for hoteller, storkøkkener og cateringvirksomheder. Uanset om der er tale om en lille vandinstallation, så skal reglerne i Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen overholdes. Så uanset om der er tale om tilslutning af et fadølsanlæg, en isterningmaskine eller en opvaskemaskine, så skal installationerne sikres mod tilbagestrømning.

Renserier, industri- og forbrugervaskerier

Vaskerimaskiner bliver ofte forsynet med blødgjort vand og automatisk påfyldning af sæbemidler. Her er kravene, at der ved afgreningen til blødgøringsanlægget skal installeres en tilbagestrømningssikringsventil, som både kan håndtere tilbagestrømning af blødgjort og kemikaliefyldt vand.

Såfremt vaskeriet bliver forsynet med en kombination af blødgjort vand og regnvand, skal installationen særligt sikres mod forurening af virusinficeret regnvand.

Bilvaskeanlæg

Når der er fast forbindelse mellem drikkevandsinstallationen og anlægget, som forsyner bilvaskeanlægget med vand, skal installationen sikres, så det kemikaliefyldte (og beskidte vand fra vaskehallen) ikke kan strømme tilbage til bygningens drikkevandsinstallationer. Ofte er der et venterum, hvor man kan opholde sig og tage en kop kaffe fra en automat. Hvis dette er tilfældet, skal det sikres, at det forurenede vand fra vaskehallen ikke kan strømme over i kaffeautomaten.

Landbrug og gartnerier

Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne, således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres, så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

For gartnerier, hvor vand ofte blandes med organiske gødningsmaterialer, gælder de samme krav som til landbrug.

Vil du vide mere?